• Guest,欢迎来到米坛社区。
  米坛社区是大型中文智能穿戴设备交流社区,在这里交流你的极客思想,共同建造我们的智能世界
  为了更加方便的获取支持与帮助,请加入官方QQ群
蜡笔小新Crayon Shinchan v60普通版/ v54NFC版/ v62 普通版和NFC版通用

小米手环4资源包 蜡笔小新Crayon Shinchan v60普通版/ v54NFC版/ v62 普通版和NFC版通用 1.2.0

Please login to download
资源包名称
小新与小白
是否原创(原创/转载)
原创
自定义资源包版本
v60
小新永远是5岁。

1.0.0是 v60普通版
1. 1.0是 v54NFC版
 • 5.1_preview.png
  5.1_preview.png
  3.9 KB · Views: 288
 • 4_preview.png
  4_preview.png
  4.2 KB · Views: 262
 • 4.1_preview.png
  4.1_preview.png
  5.9 KB · Views: 245
 • 3_preview.png
  3_preview.png
  6.7 KB · Views: 278
 • 3.1_preview.png
  3.1_preview.png
  18 KB · Views: 690
 • 2.1_preview.png
  2.1_preview.png
  2.4 KB · Views: 261
 • 1_preview.png
  1_preview.png
  3.7 KB · Views: 236
 • 6_preview.png
  6_preview.png
  4 KB · Views: 396
 • 6.1_preview.png
  6.1_preview.png
  26.8 KB · Views: 271
 • 5_preview.png
  5_preview.png
  7.2 KB · Views: 514
 • 赞
Reactions: willy19951209
Author
worktgr
Downloads
287
Views
4,273
First release
Last update
Rating
0.00 star(s) 0 ratings

Share this resource

Latest updates

 1. 1.2.0 v62 普通版和NFC版通用

  1.2.0 v62 普通版和NFC版通用
 2. 1.1.0

  NFC版